38 Bach-virágeszencia - hangulat alapján

Félelemre

ASPEN - REZGŐNYÁR - A sejtelem virága - A sötét előérzettől......a tudatos érzékenységig.

Aspen - Rezgőnyár eredetei Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Meghatározhatatlan, ismeretlen félelem, amelyre nincs magyarázat vagy indok. Rettegés egy valamilyen bekövetkező borzalmas dologtól, de pontosan nem tudni, hogy mi az. Ezek a határozatlan, megmagyarázhatatlan félelmek kísérthetnek nappal és éjszaka. Az ettől szenvedők gyakran félnek elmondani problémájukat másoknak.”- Dr. Edward Bach
Tovább

CHERRY PLUM - CSERESZNYESZILVA - A higgadtság virága - A túlfeszítettségtől......az ellazulásig.

CHERRY PLUM - Cseresznyeszilva eredeti Bach-virágeszenciaKulcsszimptóma:

„Félelem az elme túlterhelésétől, az ok nélküli feladástól, félelmetes és rettegett tett elkövetésétől, amelyek nem kívánatosak és rosszak, mégis gondol rájuk, és késztetést érez, hogy ezeket megtegye.” – Dr. Edward Bach
Tovább

MIMULUS - BOHÓCVIRÁG - A bátorság virága - A világtól való félelemtől......a világba vetett bizalomig.

MIMULUS - Bohócvirág eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Félelem a világ dolgaitól, betegségtől, fájdalomtól, balesettől, szegénységtől, sötéttől, az egyedülléttől, szerencsétlenségtől. A mindennapi élet félelmei. Ezek az emberek csöndben és titokban viselik félelmeiket, nem beszélnek róla nyíltan másoknak.” – Dr. Edward Bach
Tovább

RED CHESTNUT - VÖRÖS VADGESZTENYE - Az önállósodás virága - A szimbiózistól......az önállóságig.

Red-Chestnut - Vörös vadgesztenye eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akiknek nehezére esik nem aggódni másokért. Gyakran már nem aggódnak maguk miatt, hanem csak szeretteikért.” – Dr. Edward Bach
Tovább

ROCK ROSE - MOLYHOS NAPVIRÁG - A kitörés virága - Az pániktól......a hősiességig.

Rock Rose - Molyhos napvirág eredetei Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„A vészhelyzetek gyógyíre, azokban az esetekben, amikor nincs esélye már a reménynek sem. Súlyos baleset, hirtelen betegség, vagy amikor a páciens nagyon ijedt és rémült, vagy ha a az állapota olyan súlyos, hogy nagy félelmet okoz a körülötte levőkben. Ha a páciens eszméletlen az ajkát meg lehet nedvesíteni ezzel a gyógyírrel.” – Dr. Edward Bach
Tovább

Magányosságra

HEATHER - HANGA - Az identitás virága - A segítségre szoruló kisgyermektől......a megértő felnőttig.

Heather - Hangafű eredetei Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azok, akik állandóan mások társaságát keresik, bárkiét, aki éppen elérhető, mert szükségesnek érzik megvitatni saját dolgaikat másokkal, bárki legyen is az. Nagyon boldogtalanok, ha csak egy kis időre is egyedül maradnak.” – Dr. Edward Bach
Tovább

IMPATIENS - NEBÁNCSVIRÁG - Az idő virága - A türelemtől......a türelmetlenségig.

IMPATIENS - Nebáncsvirág eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azok, akik gyorsan gondolkodnak és cselekednek, akik azt kívánják, hogy minden dolgot tétovázás és késlekedés nélkül el lehessen végezni. Ha betegek türelmetlenek a felépülést illetően. Nagyon nehéz türelmesnek lenniük azokkal az emberekkel, akik lassúak, mert azt rossznak és időpocsékolásnak tartják. Igyekeznek az ilyen embereket gyorsaságra ösztökélni. Gyakran előnyben részesítik az önálló munkát, így mindent a saját tempójukban tudnak elvégezni.” – Dr. Edward Bach
Tovább

WATER VIOLET - BÉKALILIOM - A kommunikáció virága - Az elszigeteltségtől......az együttlétig.

Water Violet - Békaliliom eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik egészségben és betegségben egyedül szeretnek lenni. Nagyon csendes emberek, akik zaj nélkül közlekednek. Tartózkodóak, másokat békén hagyva saját útjukat járják. Gyakran okos tehetséges emberek. Békéjük és nyugalmuk áldás a körülöttük lévőkre.” – Dr. Edward Bach
Tovább

Jelen iránti érdektelenségre

CHESTNUT BUD - VADGESZTENYERÜGY - A tanulás virága - A könnyelműségtől....a tapasztalatig.

CHESTNUT BUD - Vadgesztenyerügy eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik nem élnek a megfigyelés és tapasztalatszerzés előnyeivel, akiknek több időbe telik, mint másoknál megtanulni a mindennapi élet leckéjét.Amikor egyeseknek elég egyetlen tapasztalat megszerzése, az ilyen embereknek többre van szüksége, néha számos tapasztalatra, mielőtt megtanulják a leckét. Ezért sajnálatukra, ugyanazt a hibát többször is el kell követniük különböző alkalmakkal, holott egyszer is elegendő lenne vagy mások megfigyelése megmenthette volna őket ettől az egy hibától.” – Dr. Edward Bach
Tovább

CLEMATIS - ISZALAG - A realitás virága - A realitásból való menekülés helyett......a realitás alakításáig.

CLEMATIS - Iszalag eredeti Bach-virágeszenciaKulcsszimptóma:

„Azoknak, akik álmodoznak, álmatagok, nem teljesen éberek, nem nagyon érdekli őket az álet. Csendes emberek, nem igazán boldogok a jelenlegi körülményeivel, a inkább a jövőben élnek mint a jelenben, boldogabb időszak reményében élnek, amikor majd ideáljaik valóra válnak. Betegség esetén néhányan nem tesznek semmit vagy csak keveset gyógyulásuk érdekében, és bizonyos esetekben még a halált is várhatják a jobb idők reményében vagy azért, hogy találkozzanak egy régen elvesztett hozzátartozójukkal.” – Dr. Edward Bach
Tovább

HONEYSUCKLE - JERIKÓI LONC - A múlt virága - A múltból ......a jelenbe.

HONEYSUCKLE - Jerikói lonc eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik inkább a múltban élnek, talán a egy nagyon boldog időszakban vagy egy elveszett barát emlékében, vagy egy célelérésében, mely sohasem teljesült. Nem számítanak már olyan boldogságra, mint amilyenben korábban részük volt.” – Dr. Edward Bach
Tovább

MUSTARD - VADREPCE - A fény virága - A lelki fájdalomtól......a lelkierőig.

Mustard - Vadrepce eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik búskomorságra, vagy akár kétségbeesésre hajlamosak, mintha egy hideg , sötét felhő árnyékolná be őket, és eltakarná előlük a fényt és az élet örömeit. Nem lehet megindokolni vagy megmagyarázni ezeket a rohamokat. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen boldognak vagy jókedvűnek lenni.” – Dr. Edward Bach
Tovább

OLIVE - OLAJFA - A megújulás virága - A kimerüléstől....az erőforrásig.

Olive - Olajfa eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik sokat szenvedtek lelkileg és fizikailag is, úgy érzik, olyan kimerültek és fáradtak, hogy nincs egyáltalán semmilyen erejük, hogy további erőfeszítéseket tegyenek. A mindennapi élet kemény munka számukra élvezet nélkül.” – Dr. Edward Bach
Tovább

WHITE CHESTNUT - FEHÉR VIRÁGÚ VADGESZTENYE - A gondolkodás virága - A szellemi körhintától......a belső nyugalomig.

White Chestnut - Fehérvirágú vadgesztenye eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik nem tudják megelőzni a nemkívánatos gondolatokat, ötleteket és vitákat, melyek gondolataikban keringenek. Általában azokban az időszakokban, a pillanatnyi érdeklődés nem elég ahhoz, hogy gondolatait teljesen kitöltse. Ezek a gondolatok örökösen zaklatnak és mindig megmaradnak, vagy ha egy kis időre el is tűnnek, vissza fognak térni. Úgy tűnik körbe-körbe keringenek és szellemi gyötrelmet okoznak. Ezeknek a nem kívánt gondolatoknak a jelenléte felborítja a belső békét és megakadályozza, hogy csak a munkákra tudjunk koncentrálni vagy a nap kellemes történéseire.” – Dr. Edward Bach
Tovább

WILDE ROSE - VADRÓZSA - Az életkedv virága - Az önfeladástól......az odaadásig.

Wild Rose - Vadrózsa eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik kétségtelenül elegendő ok nélkül minden történés iránt rezignálttá válnak, azélet elsuhan mellettük, elfogadják, ahogy van, anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést is tegyenek, hogy javítsák a dolgokat, vagy örömöt leljenek benne. Minden gond nélkül feladták az életért vívott harcot.” – Dr. Edward Bach
Tovább

Kétségbeesettségre és bátortalanságra

CRAB APPLE - VADALMA - A megtisztulás virága - A kényszeres rendszeretettől......a belső rendig.

CRAB APPLE - Vadalma eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Ez a tisztulás gyógyíre. Azoknak, akik úgy érzik, mintha nem lennének teljesen tiszták valamiért. Gyakran lehet egy jelentéktelen apróság miatt; másoknál viszont egy sokkal komolyabb betegség is okozhatja, melyre kevesebb figyelmet fordítanak, mint arra az egy dologra, ami éppen foglalkoztatja őket. Mindkét típus alig várja, hogy megszabaduljon attól a bizonyos dologtól, mely elhatalmasodott gondolataiban, mely úgy látszik olyan lényeges számukra, hogy azt már gyógyítani kellene. Csüggedté válnak, ha a kezelés nem sikerül.Tisztító hatása révén ez a gyógyír megtisztítja a sebeket, ha a betegnek oka van feltételezni, hogy valamilyen méreg került bele, melyet el kell onnan távolítani.” – Dr. Edward Bach
Tovább

ELM - SZILFA - A felelősség virága - Az önértékelési válságtól......a magunkba vetett bizalomig.

Elm - Szilfa eredetei Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azok, akik jól végzik munkájukat, követik hivatásukat és remélik, hogy valami fontosat tudnak tenni az emberiség számára. Néha lehetnek depressziós időszakai, amikor azt érzik, hogy az általuk vállalt feladat túl nehéz és meghaladja egy emberi lény erejét.” – Dr. Edward Bach
Tovább

LARCH - VÖRÖSFENYŐ - Az önbizalom virága - Az önkorlátozástól......a kibontakozásig.

Larch - Vörösfenyő eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik nem tekintik magukat annyira jónak vagy tehetségesnek, mint a körülöttük levőket, akik sikertelenségre számítanak, akik úgy érzik, sohasem lesznek sikeresek, és ezért nem vállalkoznak vagy nem tesznek határozott kísérletet a siker érdekében.” – Dr. Edward Bach
Tovább

OAK - TÖLGY - A kitartás virága - A kötelességteljesítő harcostól......a békés katonáig.

Oak - Tölgy eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Azoknak, akik keményen harcolnak és küzdenek azért, hogy jobban legyenek vagy a mindennapos ügyeikért. Egyik dolgot a másik után próbálják ki, még ha reménytelennek látszik is. Ők harcolni fognak tovább. Elégedetlenek önmagukkal, ha egy betegség meggátolja őket kötelezettségeik teljesítésében vagy mások segítésében. Bátor emberek, akik nagy nehézségek ellen harcolnak anélkül, hogy feladnák a reményt.” – Dr. Edward Bach
Tovább

PINE - ERDEI FENYŐ - Az önmagunk elfogadásának a virága - Az önértékeléstől......az önbecsülésig.

Pine - Erdei fenyő eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik önmagukat hibáztatják. Még ha sikeresek is, azt gondolják, tehették volna jobban is, és sohasem elégedettek a meghozott döntéseikkel. Segíthetne nekem ez a szer megállítani azt hogy magamat okoljam mindenért?” – Dr. Edward Bach
Tovább

STAR OF BETHLEHEM - ERNYŐS MADÁRTEJ - A vigasz virága - A megrázkódtatástól......az újraorientálódásig.

Star of Bethlehlem - Ernyős madártej eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik nagyon lesújtó, szomorú, vagy válságos helyzetben vannak, melyek boldogtalanságot okoznak a számára egy ideig.” – Dr. Edward Bach
Tovább

SWEET CHESTNUT - SZELÍDGESZTENYE - A megváltás virága - A sötétségtől......a fény felé.

Sweet Chestnut - Szelídgesztenye eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

Azokra a pillanatokra, amikor olyan helyzetbe kerül, amikor a gyötrelem olyan nagy, hogy elviselhetetlennek látszik. Amikor a test vagy a lélek úgy érzi, hogy elérkezett a tűrőképessége határához, és itt most fel kell adnia. Amikor úgy tűnik, nincs már semmi csak pusztulás és megsemmisülés vár rá.” – Dr. Edward Bach
Tovább

WILLOW - FŰZ - A sors virága - A sors elleni haragtól......az önmagunk iránt érzett felelősségtudatig.

Willow - Fűz eredetei Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akiket csapás vagy balszerencse ért, amelyeket nehezen tudnak elfogadni panaszkodás és megbántódás nélkül, mivel úgy gondolják sok erőfeszítést tettek már az életben. Úgy érzik ők nem érdemeltek meg ilyen nagy megpróbáltatást, ez igazságtalan volt és elkeseredetté válnak. Ők gyakran kevés érdeklődést mutatnak és aktivitást azokban a dolgokban, amit korábban élveztek.”  – Dr. Edward Bach
Tovább

Túlérzékenységre

AGRIMONY - APRÓBOJTORJÁN - Az őszinteség virága - A látszatharmóniától......a belső békéig.

AGRIMONY - Apróbojtorján eredeti Bach-virágeszencia

AGRIMONY – Apróbojtorján eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

„Derűs, jókedvű, humoros emberek, akik szeretik a békét, szomorúak lesznek a vitáktól és veszekedésektől, kitérnek ez elől, ami sokszor megegyezik a feladással. Bár általában vannak problémáik, zaklatottak, nyugtalanok és gondterheltek lélekben vagy testben, gondjaikat mégis humoruk és tréfálkozásaik mögé rejtik, és nagyon jó barátként ismerik őket. Gyakran mértéktelen mennyiségű alkoholt és drogot fogyasztanak, azért hogy felpörgessék és segítsék önmagukat, hogy problémáikat jókedvűen tudják elviselni.” – Dr. Edward Bach
Tovább

CENTAURY - KISEZERJÓFŰ - A szolgálás virága - A passzív szolgálástól......a szolgálás virága.

Centaury Kisezerjófű Bach-virágeszenciaKulcsszimptóma:

„Kedves, csendes, szelíd emberek, akik türelmetlenül várják, hogy másokat szolgáljaanak. Igyekezetében túlhajtja önmagát. Ez a vágy olyan nagyra nő bennük, hogy inkább szolgákká válnak, mint készséges segítőkké. Jó természetük arra sarkallja őket, hogy dolgozzanak többet saját feladatuknál, így téve, elhanyagolhatják saját küldetésüket.” – Dr. Edward Bach
Tovább

HOLLY - MAGYAL - A szívet megnyitó virág - A keményszívűségtől......a melegszívűségig.

Holly -Magyal eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

Azoknak, akikben néha olyan gondolatok támadnak, mint féltékenység, irigység, bosszú, gyanakvás. A bosszúállás különböző formáira.Sokat szenvedhetnek önmagukban, amikor gyakran nincs oka is igazi oka boldogtalanságuknak.” – Dr. Edward Bach
Tovább

WALNUT - DIÓ - A világrasegítő - A befolyásolhatóságtól......a belső szilárdságig.

Walnut - Dió eredeti Bach-virágeszencia,Kulcsszimptóma:

Azoknak, akiknek különböző eszményeik és törekvéseik vannak az életben, amelyeket megvalósít, de néhány alkalommal mások lelkesedése, hite vagy erős véleménye kísértésbe viheti, és felhagy saját ötleteivel, céljaival és munkájával. Ez a gyógyír állhatatosságot és védelmet nyújt külső behatásokkal szemben.”  Dr. Edward Bach
Tovább

Másokkal való túlzott törődésre

BEECH - BÜKK - A tolerancia virága - A megértés nélküli kritizálástól......a megértésig.

BEECH - Bükk eredeti Bach-virágeszencia,Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik úgy érzik, hogy több jót és szépet szeretnének látni maguk körül mindenben. Bár sok minden rossznak látszik, birtokolják azt a képességet, hogy meglássák a jó fejlődését legbelül. Még toleránsabbak, elnézőbbek és megértőbbek legyenek a különböző utakkal szemben, amelyen az egyének és a dolgok haladnak saját tökéletességük elérése felé.” – Dr. Edward Bach
Tovább

CHICORY - MEZEI KATÁNG - Az anyaság virága - A kötelező szeretettől......az önzetlen szeretetig.

CHICORY - Mezei katáng eredeti Bach-virágeszencia,Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik túlságosan figyelnek mások igényeire, hajlamosak túlzottan aggódni gyermekeikért, rokonaiért, barátaiért és mindig találnak valamit, amit rendbe tehetnek náluk. Állandóan kijavítják azt, amit helytelennek tartanak, és ezt élvezik. Azt kívánják, hogy szeretteik állandóan a közelükben legyenek.” – Dr. Edward Bach
Tovább

ROCK WATER - FORRÁSVÍZ - A rugalmasság gyógyíre - A dogmatikus fegyelemtől......a körültekintésig.

ROCK WATER - Forrásvíz eredeti Bach-virágeszenciaKulcsszimptóma:

“Azoknak, akik nagyon szigorúak életmódjukban. Nagyon sok élményt és örömöt megvonnak maguktól, mert az zavarhatja őket a munkájukban. Kemény tanítói önmaguknak. Egészségesek, erősek és aktívak akarnak lenni, és megtesznek mindent, amiről úgy hiszik, hogy segít ebben nekik. Remélik, hogy példát mutatnak másoknak, akik követve elképzeléseiket jobbá válnak ettől.” – Dr. Edward Bach
Tovább

VERVAIN - VASFŰ - A lelkesedés virága -A világmegváltótól......a fáklyahordozóig.

Vervain - Vasfű eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

Azok, akiknek határozott elvei és elképzelései vannak, melyek meggyőződéseik szerint jók, és melyeket csak nagyon ritkán változtatnak meg. Erős vágyuk megváltoztatni a körülöttük élőket a saját életszemléletüknek megfelelően. Erős akaratuk van és nagy bátorságuk, amikor meg vannak győződve azokról a dolgokról, amiket tanítani szeretnének. Betegen is sokáig küzdenek, amikor már mások rég feladták volna kötelezettségeiket.” – Dr. Edward Bach
Tovább

VINE - SZŐLŐ - A tekintély virága - A vezetni......és vezetni hagyni.

Vine - Szőlő eredeti Bach-virágeszencia,Kulcsszimptóma:

“Nagyon tehetséges ember, biztos a képességeiben és a sikerben. Nagyon magabiztosak, ezért azt gondolják, hogy mások javára válna, ha meg lehetne győzni őket arról, hogy dolgaikat úgy intézzék mint ők, vagy biztosak legyenek abban, hogy ez a helyes. Sőt még betegen is irányítani fogják alkalmazottaikat. Nagyon értékesek lehetnek vészhelyzetben” – Dr. Edward Bach
Tovább

Bizonytalanságra

CERATO - KÉKGYÖKÉR - Az intuíció virága - A gyenge ítélőképességtől......a belső bizonyosságig.

CERATO - Kékgyökér eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akikben nincs elegendő önbizalom, hogy meghozzák saját döntéseiket. Állandóan mások tanácsát kérik, melyek gyakran félrevezetik őket.” – Dr. Edward Bach
Tovább

GENTIAN - TÁRNICS - A hit virága - A kétségektől....a bizalomig.

GENTIAN - Tárnics eredeti Bach-virágeszencia,

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik könnyen elbátortalanodnak. Bár jó irányba halad betegségük vagy mindennapi dolgaik, ennek ellenére egy kisebb csúszás vagy akadály is kétséget ébreszt bennük és elcsüggeszti őket.” – Dr. Edward Bach
Tovább

GORSE - SÜLZANÓT - A remény virága - A feladástól....a kezdeményezésig.

Gorse - Sülzanót eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Nagyon nagy a reménytelenségük, elvesztették a hitüket abban, hogy lehetne még többet tenni értük. Mások rábeszélésére vagy kérésére kipróbálhatnak más kezeléseket, de eközben azt közvetítik a körülöttük élőknek, hogy nagyon kicsi a remény a gyógyulásra.” – Dr. Edward Bach
Tovább

HORNBEAM - GYERTYÁN - A rugalmasság virága - A lelki ernyedtségtől....a lelki frissességig.

Hornbeam - Gyertyán eredeti Bach-virágeszencia,

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik úgy érzik nincs elegendő erejük sem fizikailag, sem lelkileg hogy az élet által rájuk rakott terhet elviseljék; a mindennapos ügyeket túl nehéz számukra elvégezni és befejezni, ennek ellenére általában siker koronázza tetteiket. Azoknak, akik azt hiszik, hogy a lelkük egy részét, vagy valamelyik testrészüket meg kell erősíteni ahhoz, hogy képesek legyenek könnyen elvégezni a munkájukat.” – Dr. Edward Bach
Tovább

SCLERANTHUS - EGYNYÁRI SZIKÁRKA - A egyensúly virága - A belső ziláltságtól....a a belsőegyensúlyig.

SCLERANTHUS - Egynyári szikárka eredeti Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik sokat szenvednek attól, hogy két dolog között képtelenek dönteni, hol az egyik látszik jobbnak, hol a másik. Általában csendes emberek, a nehézségüket egyedül viselik, mert nem akarják másokkal megbeszélni.” – Dr. Edward Bach
Tovább

WILDE OAT - ÁGAS ROZSNOK - Az elhivatottság virága - A kereséstől....a megtalálásig.

Wild Oat - Ágas rozsnok eredetei Bach-virágeszencia

Kulcsszimptóma:

“Azoknak, akik arra vágynak, hogy valami különlegeset vigyenek véghez életükben, akik több tapasztalatot szeretnének gyűjteni, és élvezni szeretnék azt, ami lehetséges a számukra, hogy teljes életet élhessenek. Problémájuk, hogy eldöntsék melyik tevékenységet válasszák. Bár a vágyuk nagyon erős, nem éreznek elhivatottságot egyik iránt sem, amely előbbre helyezné bármelyiket a többihez képest. Ez okozhatja a késlekedést és az elégedetlenséget.” – Dr. Edward Bach
Tovább